Što je leasing?

Izraz "leasing" potječe od engleskog glagola "to lease" što znači unajmiti.

Leasing je suvremeni način financiranja osobnih i gospodarskih vozila, plovila, opreme ili strojeva koji su klijentu potrebni za korištenje u privatne ili poslovne svrhe, ali ne želi ih nužno posjedovati.

Dva su osnovna tipa leasinga: financijski i operativni. Svaki tip ima svoje specifičnosti te omogućuje, uz jednostavan i brz postupak sklapanja ugovora, modeliranje otplate prema vašim željama i mogućnostima.

Leasing je definiran Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 17 – Najam - „sporazum na temelju kojeg najmodavac prenosi na najmoprimca, kao zamjenu za najamninu, pravo na korištenje nekog sredstva za dogovoreno razdoblje.“

Sukladno navedenoj definiciji može se zaključiti kako je leasing poseban oblik financiranja na dugi i srednji rok koji se temelji na korištenju, umjesto na posjedovanju predmeta leasinga.

Ključna razlika leasinga u odnosu na najam je kako je to trostrani pravni posao, pa su tako subjekti u poslovima leasinga:

  • proizvođač ili dobavljač objekta leasinga,
  • primatelj leasinga financijska ustanova,
  • leasing društvo ili davatelj leasinga

Davatelj leasinga nabavlja određeni predmet od dobavljača leasinga i predaje ga primatelju na korištenje, a primatelj se obvezuje izvršiti niz isplata davatelju u vremenu trajanja leasinga.

vrh stranice