UVJETI FINANCIRANJA

Minimalni uvjeti za odobrenje leasinga - pravne osobe

Ukoliko vozilo kupujete kao tvrtka ili obrt (pravna osoba), da biste realizirali kupnju vozila putem leasinga, trebate zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • Za financiranje klijenata u čijoj je vlasničkoj strukturi došlo do promjene unutar zadnja 24 mjeseca potreban je jamac zadovoljavajućeg boniteta
 • Za financiranje klijenata koji aktivno posluju manje od 12 mjeseci i koji nemaju barem jedno konačno financijsko izvješće za punu godinu potreban je jamac zadovoljavajućeg boniteta
 • Financiranje klijenata za kojeg postoje negativne informacije s tržišta ili okoline (novinski članci, web informacije i sl.) nije dozvoljeno
 • Financiranje klijenata kod kojih postoji raskid ugovora zbog neplaćanja nije dozvoljeno osim u slučajevima kada postoji pozitivno mišljenje odjela Naplate potraživanja

Minimalni uvjeti za odobrenje leasinga - fizičke osobe

Ukoliko želite kupiti vozilo na leasing, morate zadovoljiti sljedeće uvjete za odobrenje leasinga:

 • Neopterećeni dio osobnog dohotka min. 2.500 HRK (nakon odbitka svih obveza)
 • Minimalno prihvatljivi ostatak za povezane osobe u kućanstvu (supružnici, roditelji-djeca) mora biti veći od 3.500 HRK (u slučajevima kada povezane osobe iz kućanstva jamče jedan za drugog i kada se dohoci zbrajaju)
 • Potvrda o plaći primatelja leasinga/jamca izdana od tvrtke koja je u vlasništvu dotične osobe neće se moći uvažiti. U tom će se slučaju, za provjeru boniteta, tražiti bonitetna dokumentacija navedene tvrtke/obrta
 • Umirovljenik na kraju perioda financiranja ne smije imati više od 70 godina, u suprotnom je potreban jamac prihvatljivog boniteta
 • Financiranje stranih fizičkih osoba moguće je za strane osobe sa stalnim boravkom u RH ili strane osobe koje imaju zaposlenje u RH, ali s ugovorom koji je duži od trajanja ugovora o leasingu te moraju imati otvoren račun u banci u RH.
 • Pomorci ili državljani RH zaposleni u stranim kompanijama u inozemstvu moraju primati dohodak na račun u RH, u protivnom je financiranje moguće uz jamca prihvatljivog boniteta.
 • Ukoliko fizička osoba trenutno nema prihoda, financiranje se nažalost ne može odobriti niti s jamcem
vrh stranice