POJMOVNIK

FINANCIRANJE!

Želite kupiti vozilo?

Želite li samo financiranje korištenja i mogućnost zamjene za novi model istekom ugovora?

Izaberite leasing – način financiranja u potpunosti prilagođen vašim potrebama i mogućnostima te plaćajte rate iz prihoda ostvarenih uporabom objekta leasinga u vašoj djelatnosti.

Pojam leasing dolazi od engleske riječi „to lease“ što znači iznajmiti. Kod leasing financiranja, Vi koristite objekt leasinga i za to plaćate određenu naknadu leasing društvu. Nakon otplate ugovorenih naknada, ovisno o vrsti leasinga možete steći i vlasništvo nad objektom leasinga.

Osnovni pojmovi leasinga

Davatelj leasinga

Prema Zakonu o leasingu, leasing društva su davatelji leasinga. Za obavljanje poslova leasinga moraju imati odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Leasing društvo kupuje objekt leasinga od dobavljača te ga daje primatelju leasinga na korištenje. Temeljem kupoprodajnog ugovora s dobavljačem, davatelj leasinga ostvaruje pravo vlasništva nad objektom leasinga. Davatelj je stvarni (pravni) vlasnik objekta leasinga u operativnom i financijskom leasingu, a ekonomski vlasnik (objekt leasinga se vodi i otpisuje u poslovnim knjigama leasing društva) u operativnom leasingu, dok je primatelj leasinga ekonomski vlasnik u financijskog leasingu.

Primatelj leasinga

Primatelji leasinga su fizičke i pravne osobe koje temeljem ugovora o leasingu koriste objekt leasinga, sami biraju objekt leasinga kod dobavljača i obraćaju se leasing društvu u svrhu financiranja.

Dobavljač objekta leasinga

 Dobavljač objekta leasinga je pravna ili fizička osoba koja leasing društvu prodaje objekt leasinga.

Objekt leasinga

Objekti leasinga su osobni automobili, gospodarska vozila, plovila itd. Objekt leasinga mora imati upotrebnu vrijednost da bi se po ugovoru o leasingu moglo prenijeti pravo korištenja na primatelja leasinga.

vrh stranice