PRIGOVOR

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose nezadovoljstvo na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu podnijeti u pisanom obliku i to u prostorijama poslovnica.

Prigovor također možete poslati putem pošte na adresu:

AUTOWILL d.o.o. Podružnica Zagreb

Zagrebačka avenija 100

10090 Zagreb

Ili na

e-mail adresu: reklamacije@autowill.hr

Bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrdit ćemo zaprimanje prigovora. Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

Temeljem odredbe članka 22. Zakona o ZARPS-u (NN 121/16) obavještavamo Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HGK-a Zagreb, Ilica 49/II, www.hkg.hr/sud.casti pred kojim sam kao član HGK-a obvezan sudjelovati.

vrh stranice